Usluge koje pružamo

Preduzeće I-MODEL PROJEKT d.o.o. pruža širok dijapazon, prvenstveno intelektualnih usluga u oblasti građevinarstva. One se realizuju u oblastima projektovanja i upravljanja građevinskim projektima. Naše preduzeće izrađuje sve vrste projekata, obavlja nadzor, izrađuje elaborate, daje mišljena i konsalting usluge, obavlja procjene i tome slično. Sa našim dosadašnjim radom možete se upoznati u rubrici Projekti.

12
Osnivač preduzeća

Osnivač preduzeća je Ivan Andrijašević, diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera, sa više od 12 godina radnog iskustva. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Podgorici.