I-MODEL PROJEKT d.o.o., preduzeće za pružanje usluga u građevinarstvu , osnovano je u maju 2012. godine, sa sjedištem u Nikšiću. Preduzeće je registrovano u Privrednom sudu Crne Gore.

Osnivač je Ivan Andrijašević, diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera, sa više od 12 godina radnog iskustva. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Podgorici.

Zavisno od potrebe, angažujemo veći broj saradnika kao i partnerskih preduzeća. Odnosi sa ovim preduzećima grade se na osnovu punog međusobnog povjerenja i potpisanih Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji. Partnerska preduzeća, tj. njihovi inženjeri i stručnjaci drugih profila, su takođe među najreferentnijim iz svoje oblasti u Crnoj Gori, a dosadašnje iskustvo u saradnji sa njima, ukazuje da se na njihov doprinos možemo u potpunosti osloniti.

Za sve aktivnosti koje sprovodi preduzeće I-MODEL PROJEKT d.o.o. ima zakonom propisane licence i ovlašćenja, kako za projektovanje, tako i za nadzor, tj. za izgradnju objekata.

Za sve dodatne informacije možete da nam se obratiti na neki od načina navedih u rubrici KONTAKT. U nadi da smo Vam pružili osnovne informacije o sebi, srdačno Vas pozdravljamo.