Porodična kuća Jaćimović

Poslovni objekat Po+P+1,Tološi
June 5, 2001
Konstrukcija:

I-MODEL PROJEKT d.o.o. Nikšić

Odgovorni projektant:

Ivan Andrijašević d.i.g.

Projektant saradnik:

Milica Bigović d.i.g.

Arhitektura:

ARHILINE d.o.o. Nikšić