Apartmansko naselje – Đenovići

Hard Discount Laković – Nikšić
October 26, 2016
Reciklažni centar – Podgorica
April 30, 2014
AB konstrukcija:

P=2500m2

Konstrukcija:

I-MODEL PROJEKT d.o.o. Nikšić

Odgovorni projektant:

Ivan Andrijašević d.i.g.

Projektant saradnik:

Milica Bigović d.i.g.

Arhitektura:

URALMONT d.o.o. Nikšić