Hard Discount Laković – Nikšić

Hard Discount Laković – Radanovići
October 26, 2016
Apartmansko naselje – Đenovići
October 25, 2016
Nadstrešnica, čelična konstrukcija:

P=1230m2

Konstrukcija:

I-MODEL PROJEKT d.o.o. Nikšić

Odgovorni projektant:

Ivan Andrijašević d.i.g.

Projektant saradnik:

Milica Bigović d.i.g.

Arhitektura:

EUROPROJEKT d.o.o. Podgorica